Tên tài khoản
Email
Số điện thoại

- Game thường hay bị lag nên bạn đợi 1 thời gian vào lại nha. Nếu không được hả làm link này
- Sau 24h từ lúc làm link quên mật khẩu mới có thể cấp lại.