1
Cập nhật thông tin tài khoản admin thông báo yêu cầu cập nhật số điện thoại đăng ký tài khoản:
-Các bạn dùng SĐT đăng ký tài khoản soạn tin nhấn theo cú pháp:
Tài khoản login  gửi   0365907193

-Trong đó Tài khoản login là tài khoản bạn đăng nhập vào game.

-Mỗi SĐT chỉ có thể xác nhận 1 tài khoản game

-Các tài khoản sẽ bị khóa sau 7 ngày nếu không xác nhận.