1 2 > >>

Cập nhật thông tin tài khoản admin thông báo yêu cầu cập nhật số điện thoại đăng ký tài khoản:
-Các bạn dùng SĐT đăng ký tài khoản soạn tin nhấn theo cú pháp:
Tài khoản login  gửi   0365907193
-Trong đó Tài khoản login là tài khoản bạn đăng nhập vào game.
-Mỗi SĐT chỉ có thể xác nhận 1 tài khoản game
-Các tài khoản sẽ bị khóa nếu sau 7 ngày (kể từ ngày tạo) không xác nhận SĐT
Ngày bắt đầu: 11/9/2023